Tænketanken Justitia

Statistik over karrieretilbud til højtuddannede

Udvikling i job og karrieretilbud

Statistik over kategorier


Tilbudte jobtyper

For år 2023


Efterspurgte uddannelsesområder

For år 2023


Tilbudte arbejdsområder

For år 2023


Tilbudt geografi

For år 2023


Tallene stammer fra egne statistikker genereret gennem jobindsamling til jobbanknetværket. Jobstatistik opdateres med nyeste værdier på månedlig basis.
Manglende data i en periode skyldes enten, at virksomheden ikke har haft relevante job eller ikke var inkluderet i vores jobindhentning i den pågældende tidsrum.
Bemærk - høj usikkerhed: Statistik for denne virksomhed er baseret på kun 9 registrerede opslag i alt.


Tænketanken Justitia

Vesterbrogade 69D, 1. th, 1620 København V

Formålet med Justitia er at værne om og styrke retssikkerheden, frihedsrettighederne, basale menneskerettigheder samt retsstatslige principper, der understøtter en demokratisk retsstat. Justitia arbejder både nationalt og internationalt, men er forankret i Danmark. Justitia blev stiftet 1. august 2014.

Arbejdspladsen har lige nu 10 medabejdere med videregående uddannelsesbaggrund. I sidste periode ansatte de 1 færdiguddannede samt 3 studerende og praktikanter.

Vi accepterer uopfordrede jobansøgninger: Søg via vores websider
Vi ansætter jævnligt praktikanter

Mere info om virksomheden

Talentefterspørgsel Alle aktuelle job