5.862 talentprofiler

Akademisk generalist og kultursociolog med en passion for at udvikle samfundet og fremme positiv forandring. Min arbejdstilgang er struktureret, detaljeorienteret og problemløsende. Jeg drømmer om at løse samfundsmæssige opgaver, herunder opgaver indenfor offentlig forvaltning, udviklingsopgaver samt administrations- og kommunikationsopgaver.

HR kommunikation organisationsudvikling udviklingsprojekter projektstyring projektkoordinering analyse dokumentation problemløsning evaluering facilitering skriftlig formidling sagsbehandling offentlig forvaltning administrativ arbejde  

Opdateret 25. november 2023
Jeg er dedikeret og målrettet i mit arbejde og har 20 års erfaring i en branche, hvor undervisningen af elever er afhængig af god planlægning, koordinering og evalueringer. Samarbejde er vigtigt for at en institution fungerer som et organisk hele, og her er jeg aktiv. Jeg holder mig opdateret i forhold til ny viden til gavn for min arbejdsplads

humørfyldt fleksibel analytisk effektiv og strategisk lyttende og anerkendende balanceret kvalificeret bruger i skriftlig og mundtlig engelsk nysgerrig rejselysten  

Opdateret 26. november 2023
Jeg har flair for kommunikation og mennesker. At kunne arbejde med en stor kontaktflade er for mig motiverende netop fordi det giver god menneskelig interaktion, hvor der kan opbygges meningsfulde forbindelser. Har været i kommunikationshavet i mere end seks år, så jeg ved hvilke opgaver der skal fanges og tilberedes, så det smager godt for gæ

SoMe Kreativ Humoristisk kommunikation kultur formidling selvstændig teamplayer administrativ system organisering generalist allround  

Opdateret 29. november 2023
I have a strong background in a heavy quantitative field, with compentencies such as Physics, Mathematics, and Statistics.
I have experience with modelling and analyzing data, mainly done using either MatLab or Python.
I have some familiarity with Machine learning algorithms, which i currently am trying to get more experienced with.

fysiker data naturvidenskab data science mathematics matematik Statistik Python Matlab  

Opdateret 12. december 2022
Jeg er uddannet indenfor kommunikation og psykologi, med gode kompetencer indenfor faglig formidling og med udgangspunkt i både teoretisk viden og hands-on erfaringer, at nå specifikke målgrupper på SoMe-kanaler. Med stor interesse for sammenhængen, mellem kommunikation og psykologi - hvordan mennesker påvirkes af kommunikation og hvordan det

Faglig formidling kommunikation tværfaglighed detaljeorienteret opsøgende selvstændig samarbejdsvillig sparring målgruppe  

Opdateret 29. november 2023
Ambitiøs, faglig stærk og grundig jurist med solid juridisk erfaring fra hhv. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Indenrigs- og Boligministeriet, Finansministeriet, Nordea og PFA Pension

lovarbejde ministerbetjening EU-ret Finansiering EU-statsstøtte GDPR ISO 27001 koordinering af internationalt arbejde forsikringer finansiel lovgivning  

Opdateret 08. december 2023
Siden 2016 har jeg fungeret i rollen som konsulent, projektleder, underviser og frivillig leder både inden for idræts- og sundhedsområdet, i relation til foreningsliv og frivillighed samt det akademiske felt.

Underviser Professional skiinstruktør Idrætskonsulent Talentudvikling Projektledelse Foreningsudvikling Fysisk træning Kvalitativ forskning  

Opdateret 01. december 2023
Masser af international erfaring indenfor kommunikation, marketing, reklame og ledelse med store og mindre virksomheder og NGOs. Stor forkærlighed for bæredygtighed, startups, opbygning af enheder, teams mv. Og lige så stor forkærlighed for andre, lytter og støtter gerne.

Bæredygtighed Projektledelse International Kreativ Kommunikativ Pragmatisk Løsningsorienteret  

Opdateret 03. december 2023
Jeg er interesseret i mennesker, samfund og teknologi og har derfor uddannet mig indenfor informationsteknologi og samfundsvidenskab. Jeg er en initiativrig og proaktiv person som altid har samarbejdspartnere, informanter og brugere for øje når jeg driver/deltager i projekter. På arbejde er jeg udadvendt og imødekommende overfor alle.

Teknologi Antropolog IT Projektledelse Tværfaglig  

Opdateret 05. december 2023
Jeg er geograf har med bred erfaring i forvaltning inden for natur-, miljøområdet. Jeg har arbejdet en hel del med interessekonflikter mellem særligt, natur, miljø, virksomhedsdrift og borgere. Jeg har lavet miljøvurdering af planer samt vurderinger vedr. konkrete projekter.

offentlig forvaltning rådgivning miljø sagsbehandler landskab planlægning miljøvurdering  

Opdateret 01. december 2023
Senior Geodetic scientist with over 15 years of experience working on fields of Earth sciences and space
research with focus in space geodesy and astrodynamics and profound expertise in orbit determination and
satellite gravity missions. Led research projects and contributed to space programmes across Australia and
Europe.

Geodesy Astrodynamics Earth Observation GNSS Scientific Computing Software Development Orbit Determination Satellite missions Space Debris Data Analysis  

Opdateret 14. november 2023
I am organized, detail-oriented with strong administrative skills. I am good at handling multiple priorities and organizing workload to meet deadlines. I work well under pressure and get things done. I trust, that I have what it takes to succeed in project management related and administrative roles.

analysis research administrative tasks projektmedarbejder  

Opdateret 05. december 2023
Jeg er særligt jeg glad for at arbejde med områder, hvor jeg anvender og udfordrer min faglighed – metodisk såvel som analytisk - til at opnå og skabe indsigt i samfundsmæssige problematikker. Mine interesseområder spændet vidt, men jeg er især optaget af social ulighed, mobilitet, det urbane samt miljø og bæredygtighed.

miljø klima bæredygtighed social ulighed mobilitet offentlig forvaltning projektledelse sociolog analyse  

Opdateret 21. november 2023
Min mission er at kommunikere igennem åbenhed, opmærksomhed og gennemsigtighed.

De værdier der er vigtige for mig, både på arbejde og i mit privatliv er:
Tillid både til kollegaer, ledere og samarbejdspartnere
Respekt for forskelligheder, styrker og begrænsninger
Ansvarlighed, tage ejerskab på egne opgaver og være en engageret kolleg

Opdateret 09. december 2023
Over 15 years of experience in digital media and product design, I am a passionate and creative leader who transforms complex problems into engaging and user-friendly solutions. Specializing in UX Design, research, and strategy for SAAS products and services, leveraging my technical skills, domain knowledge, and design thinking approach.

Visual Designer UX Designer UI Designer Information Architecture User Research User Testing Prototyping Wireframes Design System Governance Design Thinking  

Opdateret 10. november 2023
På baggrund af mit teoretisk grundlag som maskinmester, tidligere selvstændig samt min praktiske erfaring som projektleder, har jeg en stærk faglig profil, når det gælder; Facility Management, tekniske installationer, kunderådgivning samt salg igennem relationer.
Jeg motiveres af at træffe hurtige beslutninger og stiller høje krav til kval

#FagligStærk #FacilityManagement #Relationsledelse #Ledelse  

Opdateret 26. november 2023
Full-stack ekspert med lang tids erfaring i følgende teknologier: Microsoft .NET (MSSQL, .NET, IIS), Laravel & PHP, UI-design & front-end teknologier, Bootstrap, JQuery & JavaScript, MVC-teknologier, Database-design, Softwarearkitektur

webudvikling design laravel UIX projektledelse rådgivning test  

Opdateret 07. december 2023
Jeg har en bachelor i sociologi. Uddannelsen har givet mig viden om mønstre, sammenhænge og forklaringer på hvorfor mennesker handler, som de gør.
På min kandidat har fået viden om udviklingen i kriminalitetsformer, konsekvenser af kriminalitet samt fået kendskab til indsatser, som kan være med til at forebygge og bekæmpe kriminalitet.

Opdateret 07. december 2023
Jeg er 32 a°r, statskundskaber, har været selvstændig konsulent (organisationsudvikling) og iværksætter.
Som statskundskaber er jeg analytisk og opfatter hurtigt abstrakte sammen- hænge. Som tidligere konsulent er jeg opsøgende, arbejder hurtigt og selvstændigt; og som iværksætter kan jeg handle og føre beslutninger ud i livet.

Organisationsudvikling Forandringsledelse Innovation Vidensproduktion  

Opdateret 22. november 2023
I can leverage 20+ years of International B2B marketing, pricing & other commercial experience with companies such as Microsoft, KMD, Lyreco and SimCorp. I’m originally from Canada and have lived/worked in Denmark for over 20 years (Så det danske er ingen hindring). Used to global matrix organizations & have led teams in the Nordics, UK, US & As

B2B Marketing Pricing Leadership International Data-driven Result-oriented  

Opdateret 20. november 2023
Jeg arbejder med et stort fokus på den forretningsmæssige opgave og de involverede intressenter. Det er vigtigt for mig at skabe forståelse for mål og retning, gennem tydelig kommunikation og høj involveringsgrad. Mit udgangspunkt er ærlig, åben og tydelig ledelse, som skaber tryghed og grundlag for forandringer.

Opdateret 04. december 2023
Jeg er en dedikeret geolog med 12 års erfaring og passion for at forstå og administrere jordens ressourcer. Min karriere er forankret i geologiske studier, og jeg har specialiseret mig i administrationen af sand, grus og sten, hvilket har givet mig værdifuld indsigt i indvinding og forvaltning af disse vigtige materialer.

Sand grus og sten Administration efter råstofloven VVM-screeninger og VVM redegørelser Teamplayer/holdspiller Ansøgninger og tilladelser  

Opdateret 06. november 2023
Med min baggrund som biokemiker samt mine praktiske erfaringer har jeg opbygget en stærk profil inden for genetiske, biokemiske og mikrobiologiske . Som  person er jeg en ansvarsbevidst og struktureret teamplayer, der forstår at arbejde målrettet og med en høj grad af detaljeorientering.

Opdateret 06. december 2023
Nyuddannet (2023) kemiingeniør fra Aalborg Universitet med flair for holdarbejde og informationssøgning og en passion for bæredygtig produktudvikling, kvalitet og sikkerhed.

Teamwork Passioneret Optimistisk Nysgerrig Filosoferende Koordinerende Vurderende Bæredygtighed HSEQ  

Opdateret 29. november 2023
Jeg har arbejdet med procesoptimering, workflowmanagement og sagsbehandling i fire år i en mobilitetsvirksomhed. Jeg er cand mag. i moderne kultur og kulturformidling og har en bachelor i dansk. Jeg arbejder selvstændigt og systematisk og bliver motiveret af at skabe forbedringer.

kreativ løsningsorienteret struktureret pragmatisk  

Opdateret 27. november 2023