5.862 talentprofiler

Mine humanistiske kompetencer betyder at jeg er i stand til at identificere og afgrænse problemstillinger og analysere disse vha. relevante teorier og metode, kunne tilgå dem kritisk og udvælge den viden og data der er væsentlig for at løse arbejdsopgaver. Gennem min uddannelse og erhvervserfaring er fokus på skriftlig og mundtlig formidling.

Mundtlig og skriftlig formidling Organisering og planlægning Analyse Informationssøgning og research Teamplayer Selvstændig Generalist Humaniora  

Opdateret 15. oktober 2023

fast ejendom tvangsauktioner inkasso rådgiver finansbachelor  

Opdateret 04. december 2023
Jeg er kommunikatør med stort K, og jeg elsker at bevæge mig rundt på de sociale medier samt få content ud over scenekanten. Jeg er utrolig struktureret og systematisk i min tilgang til mine arbejdsopgaver, hvilket resulterer i, at jeg altid får lavet mine opgaver til deadline.

Opdateret 17. november 2023
Engageret og meget dygtig IT og GIS professionel med erfaring i at levere nyskabende løsninger og services inden for geografisk data og IT. Har dokumenteret succes med at bruge avanceret teknologi til at gøre arbejdsgange lettere, forbedre dataanalyse og styrke organisationens resultater. God til at arbejde sammen med forskellige teams.

GIS analyst og specialist IT solutions Data behandling og analyse SQL og Oracle databasen Safe and Scrum and Agile Methodologies ProjectManagement QGIS and ArcGIS WebGIS Python Earth Observation  

Opdateret 04. oktober 2023
Jeg er en 46 årig kvinde. Jeg har interesser i administration, undervisning, software med mere. Jeg har hidtil arbejdet som gymnasielærer i matematik og informatik

administration undervisning software matematik statistik datalogi  

Opdateret 16. november 2023
Jeg er koordinatoren, der sørger for, at vi sammen når deadline. Antropologen, der trækker på design thinking i udvikling med brugerne. Æstetikeren, der skaber sammenhængskraft med hjælp fra Canva og Adobe. Storytelleren, der skriver historier til hjertet og sikrer interaktion.

koordinator projektleder content copywriter antropologi events arbejdsmiljø generalist  

Opdateret 31. oktober 2023
Jeg elsker at arbejde med projekter og events, og kernen i mit arbejde er menneskers trivsel - jeg drives af at gøre en forskel for andre. Med en baggrund som cand.scient.pol har jeg et analytisk mindset, sans for detaljen og et stort overblik. Og fra naturens side har jeg et kreativt sind, der gør mig løsningsorientering og innovativ.

trivsel projektledelse projektkoordinator cand.scient.pol. projektplanlægning formidling projektarbejde analytisk  

Opdateret 20. oktober 2023
Jeg er Socialrådgiverstuderende på VIA University College, og efter planen bliver jeg færdiguddannet i sommeren 2019. Jeg har lige afsluttet min praktikperiode i fastholdelses-teamet ved Sygedagpengehuset i Aalborg, hvor jeg tilegnede mig praktisk erfaring indenfor myndighedsopgaver, samt journalisering i forbindelse med sagsbehandling.

Innovativ Modig struktureret Hjælpsom Loyal Selvstændig Kreativ Arbejdsom Klart kommunikerende  

Opdateret 23. oktober 2023
23 års ubrudt joberfaring indenfor området børn, unge, kultur og læring. De seneste 4 år som forstander på Østerskov Efterskole, før det 19 år i Kulturforvaltningen i Viborg fordelt på job som Teamleder på Biblioteket, Arrangementskonsulent, Kulturkonsulent, Eventkoordinator og børnekulturkonsulent. Uddannet cand. mag i Børn- og Ungeku

Ledelse kultur event mangfoldighed formidling Læring børnekultur Ungdomskultur  

Opdateret 24. oktober 2023
I gennem min erfaring og uddannelse har jeg udviklet en interesse og et fagligt vidensgrundlag inden for alle dele af IT-projekter lige fra idéskabelse, produktdesign, projektstyring, udvikling, test, og lancering af produkter. Tværfagligt samarbejde falder mig naturligt, og jeg kan kommunikere i øjenhøjde med både specialister og brugere.

kommunikation projektledelse samarbejde kreativ problem løsning IT-ledelse teknisk  

Opdateret 23. oktober 2023
Historiker med mange års erfaring indenfor forskning, og formidling af dansk by- og kulturhistorie.

Har undervist i dansk, europæisk og verdenshistorie på Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og UCN Nordjylland.

Ph.d. grad 2011 med speciale i borgmester- og rådmandsliv i 1500-1600-tallets Aalborg

Dansk Historie Europæisk Historie Research Undervisning Projektvejledning Forfattervirksomhed Foredragsvirksomhed Litteratur- og informationssøgning Kulturhistorie Medicinalhistorie  

Opdateret 04. oktober 2023
Jeg er en ambitiøs, positiv, social, optimistisk, lydhør og fleksibel person. Jeg er vant til at tage eget initiativ og jeg har en god evne til at arbejde i team. Jeg er omhyggelig, har en god indstilling og ansvarsbevidst.
10 år i Sverige er jeg nået till et sted i mit liv hvor jeg ønsker at komme tilbage hjem til Danmark.

Hjælpsom ansvarlig målbevidst Windows Server active directory Firewall netværk problemløsning windows server  

Opdateret 17. oktober 2023
Du får i mig en medarbejder, som brænder for kommunikation, koordinering, (idé)udvikling og projektledelse. Mine særlige kompetencer er forskning, analyser af komplekse data/processer, og undervisning/formidling, og disse kompetencer krydrer jeg med personlige egenskaber som en stærk sproglig profil, nysgerrighed og en veludviklet sans for hum

projektledelse research/forskning koordinering Idéudvikling konceptudvikling analytiker formidling undervisning vejledning rådgivning stærk sproglighed komplekse data og processer  

Opdateret 30. september 2023
Jeg er stud.jur hos Penta Advokater, hvor jeg er tilknyttet Erstatningsgruppen, som behandler personskadeerstatningssager. Mine øvrige opgaver omfatter at føre egne lejeretssager, udkast og opgaver indenfor familieret, og afløsning i receptionen.
Mine styrker er mine kommunikationsevner, arbejdsomhed og øje for detaljen.

Velformuleret Detaljeorienteret Målrettet Lærenem Serviceminded  

Opdateret 25. oktober 2023
Fleksibel generalist tilbydes (Cand.Komm)

Opdateret 09. december 2023
Det primære udbytte af mine uddannelser er, udover at jeg har fået viden om økonomiske og finansielle teorier og løsning af problemstillinger, er en evne til at fordybe mig ind i forskellige fagområder. Jeg er i stand til at benytte en videnskabelig arbejdsmetode til at behandle forskelligarted

Opdateret 09. december 2023
Jeg har specialiseret mig inden for Østeuropastudier med Russisk som hovedfag og Engelsk som tilvalg. Jeg kommer fra Ukraine og Russisk er mit modersmål. Jeg har fået kompetence i at kommunikere, formidle og researche om de østeuropæiske forhold i relation til Danmark og Vesteuropa. Jeg har erf

Opdateret 09. december 2023
Med min internationale cand.merc. uddannelse og som Leanagent samt arbejdsmæssig baggrund i iværksætter miljøet, kombinerer jeg skarpe analytiske færdigheder og et strategisk mindset med en evne til a

Opdateret 09. december 2023
Cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling søger udfordringer indenfor kommunikation, koordinering, kultur og formidling.

Opdateret 09. december 2023
Idèrig arkitekt med alsidig erfaring indenfor planlægning og arkitektur

Opdateret 09. december 2023
Analytisk cand. polit, der leder efter nye udfordrende opgaver. Ønsker at arbejde med analyser og statistik, gerne i SAS. Har tidligere arbejdet med dette, men arbejder nu med forsikringer og ejendomme.

Opdateret 09. december 2023
Jeg er cand.mag.com med kompetencer inden for privatoffentlige partnerskaber, projektledelse, klimaprojekter, csr, kommunikation, innovation, erhvervsrettede indsatser mv.

Opdateret 09. december 2023
Jeg arbejder med UX og brugerinddragelse for at skabe digitale løsninger, som både opfylder organisati-onens forretningsmæssige behov og slutbrugernes behov.

Opdateret 09. december 2023
Jeg er en ung kvinde med en kandidat i det kulturteoretiske fag Europæisk Etnologi. Jeg brænder for kunst, kultur, formidling og at skrive og drømmer derfor om et job, der kan forene disse interesser eller tilbyde mig udfordringer inden for dette.

Opdateret 09. december 2023
Jeg er en ambitiøs, kreativ og udadvendt pige, som har erfaring med undervisning, teater og kreative processer samt mentoring. Jeg leder efter et studiejob, hvor jeg kan udvidde mit kendskab til formidling undervisning og rådgivning.

Opdateret 09. december 2023